Ireneusz JankowskiIreneusz Jankowski

Ireneusz Jankowski (ur. 26 kwietnia 1947 r. w Sokołowie Podlaskim) – artysta plastyk i pedagog. Pracuje twórczo w zakresie animacji kultury, edukacji, malarstwa, ceramiki i rysunku.

Życie i twórczość

W latach 1980 – 1986 studiował w PWSSP w Gdańsku (obecnie Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku). W 2000 r ukończył Podyplomowe Studium Polityki i Zarządzania Oświatą na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1992 r. prowadzi autorski program plastyki w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie. Jako pedagog, nauczyciel dyplomowany, wykształcił całą rzeszę przyszłych studentów[2] i absolwentów studiów plastycznych. Od lat 80-tych zajmuje się edukacją kulturalną i animacją kultury, współpracuje m.in. z Mazowieckim Instytutem Kultury.

Przez długi czas realizował się przede wszystkim w pracy pedagogicznej. W ostatnich latach ponownie oddał się plastycznym poszukiwaniom i zaczął wypowiadać się poprzez sztukę.

Głównym motywem w twórczości Ireneusza Jankowskiego jest przetworzony, zsyntetyzowany pejzaż, przechodzący w abstrakcję. W ostatnich latach twórca wykorzystuje w swoich pracach różne elementy plastyczne, tworząc specyficzną, własną technikę. Zajmuje się też malarstwem i ceramiką.

W swoim dorobku ma kilkanaście wystaw indywidualnych. Brał też udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.

Organizował też plenery, akcje plastyczne i warsztaty artystyczne w kraju i za granicą.

Mieszka w Warszawie.

Otrzymał wiele nagród za działalność edukacyjną, m.in.: Nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy (2017), Nagrodę Burmistrza Dzielnicy Mokotów (2012), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2006), Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej (1996), Nagrodę Kuratora Oświaty (1993). Otrzymał stypendium MKiS (1996).

Studia

 • Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych w Gdańsku (1980 – 1986 r.)
 • Uniwersytet Warszawski – Podyplomowe Studium Polityki i Zarządzania Oświatą (2000 r.)

Doświadczenia zawodowe

 • (praca twórcza): - działalność w zakresie malarstwa i ceramiki
 • stypendysta MKiS (1996 r.)

Kwalifikacje

 • magister wychowania plastycznego z przygotowaniem pedagogicznym
 • artysta plastyk
 • nauczyciel dyplomowany

Nagrody

 • 2017 – Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy
 • 2012 – Nagroda Burmistrza Dzielnicy Mokotów
 • 2006 – Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • 2002 – Nagroda Dyrektora Szkoły
 • 1996 – Nagroda Ministra Edukacji Narodowej
 • 1993 – Nagroda Kuratora Oświaty
 • 1991 – Nagroda Dyrektora Szkoły

Wystawy i działania artystyczne

Wystawy indywidualne

 1. 1989 – SPTPAP Galeria „Młynarska” – Warszawa
 2. 1990 – Galeria Wiejska – Sulęczyno
 3. 2005 – Galeria 34 – Warszawa
 4. 2014 – Miejskie Muzeum miasta Korczula – Chorwacja
 5. 2015 – Galeria U; DK Stokłosy – Warszawa
 6. 2015 – Galeria Elektor – Mazowiecki Instytut Kultury, Warszawa
 7. 2016 – Galeria MCK – Płońsk
 8. 2017 – Galeria Schody – Warszawa
 9. 2017 – Galeria Ostrołęka – „Przetworzenia” – OCK, Ostrołęka
 10. 2019 – Galeria na Smolnej 9 – kompozycje plastyczne („Zabawa formą”) – Dom Kultury Śródmieście, Warszawa
 11. 2020 – Międzypokoleniowa Klubokawiarnia - kompozycje plastyczne („Postrzeganie świata”) – MKK DKŚ Warszawa
 12. 2020 – Galeria Sztuki MILANO – obrazy przestrzenne („Kompozycje”) – Warszawa

Wystawy zbiorowe

 1. 1982 – Wystawa poplenerowa – „Potęgowo’82” – Galeria Sztuki BWA Sopot
 2. 1982 – IV Międzywojewódzkie Warsztaty Plastyczne „Krasnobród’82”
 3. 1984 – VI Międzywojewódzkie Warsztaty Plastyczne „Krasnobród’84”
 4. 1986 – III Wystawa Poplenerowa „Łąck’86” – „Galeria Profile” – SBWA Warszawa
 5. 1987 – IV Wystawa Poplenerowa „Łąck’87” – „Galeria Profile” – SBWA Warszawa
 6. 1987 – InterArt’87 – Poznań
 7. 1988 – InterArt’88 – Poznań
 8. 1988 – Wystawa poplenerowa „Łąck’87” – Państwowe Stado Ogierów w Łącku
 9. 1988 – Wystawa poplenerowa „Wymój’88” – SPTPAP ul. Młynarska, Warszawa
 10. 1989 – I Międzynarodowa Wystawa – „Piękno ginącej przyrody – sztuka w ochronie środowiska” – Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa – Warszawa
 11. 1989 – Wystawa Sztuki Polskiej – Bruksela
 12. 1990 – Wystawa Sztuki Użytkowej – Bazylea
 13. 1990 – Wystawa Sztuki Użytkowej – Monachium
 14. 1990 – „Intermedia’90” – BWA Olsztyn
 15. 1991 – Wystawa Sztuki Użytkowej – Bazylea
 16. 1992 – „O samodzielność w sztuce” – Galeria Inicjatyw Twórczych – Warszawa
 17. 2017 – Plener Kurpiowski „Czarnia’2017” – Galeria Ostrołęka – Ostrołęka
 18. 2019 – Wystawa poplenerowa OCK w Meppen – Niemcy
 19. 2019 – 30 lat galerii Milano w Warszawie - Polska

Działalność kulturalno-edukacyjna

 • nauczyciel przedmiotów artystycznych (plastycznych) – prowadzenie autorskiego programu plastyki w XXXIV LO im. Miguela de Cervantesa w Warszawie (od 1992 r.)
 • współtwórca autorskiego programu plastyki w szkołach licealnych (zezw. MEN) (od 1992 r.)
 • wykładowca ds. plastyki – Uniwersytet III Wieku – Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie (od 2002 r.)
 • współpraca z  Mazowieckim Instytutem Kultury w zakresie edukacji plastycznej w projektach unijnych (2006 – 2008)
 • współpraca z Biurem Edukacji w Warszawie – edukacja i wychowanie przez sztukę (2005 – 2006)
 • nadzór artystyczny i merytoryczny nad patronackimi szkołami z kierunkami plastycznymi – na zasadzie porozumień (SP im. Szancera w Warszawie (od 2002 – 2010), Gimnazja w Starym Bosewie i Długosiodle – pow. Wyszków (2002 – 2004)
 • współtwórca autorskiego programu kulturowego w szkołach licealnych – sztuki plastyczne, teatr, film, muzyka oraz filozofia (2002 – 2008)
 • konsultant ds. sztuki w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie (2000 – 2003)
 • organizacja i nawiązanie współpracy w dziedzinie promocji sztuk plastycznych z warszawska Akademią Sztuk Pięknych (od 2002 r.)
 • członek Zespołu ds. Sztuki w Ministerstwie Edukacji Narodowej (2000 – 2001)
 • twórca i organizator wymiany kulturalnej dla młodzieży i nauczycieli przedmiotów artystycznych przy pomocy Ambasady Republiki Chorwacji z Liceum Sztuk Plastycznych w Splicie a XXXIV LO im. Cervantesa (2000 – 2004)
 • współpraca z Domem Kultury „Dorożkarnia” w Warszawie – ufundowanie wyposażenia pracowni ceramicznej (2000 r.)
 • doradca metodyczny ds. plastyki na terenie województwa stołecznego i Gminy Warszawa-Centrum (1997 – 2000)
 • udział w pracach zespołu przygotowującego podstawy programowe do matury z historii sztuki (2000 r.)
 • współpraca z Centralną Komisją Egzaminacyjną – Wydział Matur (1999 r.)
 • nauczyciel konsultant ds. sztuki w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie (1999 – 2002)
 • twórca i organizator programu wymiany i współpracy kulturalnej z Hiszpanią (Madryt – Pozuelo de Alarcon a Gminą Centrum w Warszawie) we współpracy z Ministerstwem Kultury i Wydziałem Kultury Gminy Warszawa-Centrum (1996 – 2000)
 • organizator „Mokotowskich Wieczorów Kameralnych” (1995 – 1998)
 • prowadzenie niepublicznej placówki artystycznej „Studio Kształcenia Plastycznego” (1995 – 2013)
 • organizacja spotkań ze sztuką dla młodzieży szkół warszawskich (galerie i muzea Warszawy oraz pracownie artystów plastyków (1994 – 2010)
 • dyrektor Biura Giełd i Targów Przedsiębiorstwa Promocji Sztuk Wizualnych „Intermedia” (1992 – 1993)
 • nauczyciel malarstwa, rysunku i kompozycji plastycznej w zajęciach pozalekcyjnych dla młodzieży w Ośrodku Kształcenia Artystycznego w Warszawie (1991 – 1995)
 • prezes Fundacji Promocji Sztuki Współczesnej im. Księcia Józefa Poniatowskiego (1991 – 2010)
 • współpraca w dziedzinie promocji sztuki ze Stołecznym Biurem Wystaw Artystycznych a obecnie Mazowieckim Instytutem Kultury ( od 1991 roku)
 • dyrektor Ośrodka Kształcenia Artystycznego Młodzieży (1991 – 1993)
 • animator sztuki przy współpracy z Wydziałem Kultury Gminy Warszawa-Centrum oraz Wydziałem Kultury Dzielnicy Mokotów (1987 – 2006)
 • kierownik Sekcji Artystycznej w Radzie Programowej Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej (1987 – 1988)
 • współpraca w animacji sztuki z Wydziałem Kultury i Sportu Dzielnicy Mokotów (1986 – 2006)
 • v-ce przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Polskich Artystów Plastyków „Plastyka” (1987 – 1988)
 • v-ce prezes Fundacji Promocji Sztuki Współczesnej (1988 – 1991)
 • organizacja i prowadzenie plenerów malarskich, warsztatów twórczych itp. (od 1986 roku)
 • współpraca w dziedzinie plastyki ze Szkołą Podstawową nr 260 im. J. Matejki w Warszawie (1985 – 1995)
 • nauczyciel plastyki w XXXIV LO im. Świerczewskiego – Waltera w Warszawie (1986 – 1992)
 • nauczyciel rysunku i kompozycji w Studium Nauczycielskim – Kierunek Artystyczny) (1985 – 1986)
 • nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej nr 55 i 217 (1982 – 1985)
 • pracownik dydaktyczny w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – Wydział Rzeźby (1977 – 1982)

Powyższy artykuł dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa